TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Satın Alma, Sahip Olma ve Varoluş / CONSUMER BEHAVIOR - Buying, Having, and Being

Michael R. Solomon

65,00 TL

TMMOB 8. Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1. Cilt Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye
Yazar(lar) Sempozyum
Barkod 9786050101966
ISBN
Fiyatı 10,00 TL
Ebatı 16x24
Sayfa Sayısı 582
Baskı Sayısı 1. Baskı
Baskı Yılı 2012
Yayınevi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Facebook Paylaş
Google Plus Paylaş

İndirim ile Ürünü satın al

Kitap Hakkında

Önsöz 5

Danışma Kurulu 7

Düzenleme Kurulu 10

Yürütme Kurulu 11

Sonuç Bildirgesi 12

Açılış Konuşmaları

Gazi İpek / Düzenleme Kurulu Başkanı 20

Durmuş Dündar / Kültür Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 24

Marwan Abdelhamid / Dünya Mühendislik Örgütleri Federasyonu İkinci Başkanı 29

Cengiz Göltaş / EMO Yönetim Kurulu Başkanı 33

Mehmet Soğancı / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ................... 40

Açılış Bildirisi: Küresel Enerji Politikaları Ve Türkiye

Kemal Ulusaler ................................................................................ 49

Özel Oturum: Dünya Enerji Dinamiğindeki Değişimler Ve Türkiye

Mehmet Öğütçü ................................................................................ 75

Birinci Oturum: Küresel Aktörlerin Enerji Politikaları Oturumu ... 103

Amerika'nın Enerji Politikası / Prof. Dr. Nejat Veziroğlu ............. 107

Enerji Politikaları; Ab / John Roberts ........................................... 127

Küresel Enerji Arenasında Rusya: Aktöre Özel Bir Analiz / Evrim Eken ............................................................................................... 137

Birinci Panel: Küresel Ve Bölgesel Gelişmelerin Enerji Politikalarına Etkileri ..................................................................................................... 168

Son Paylaşımın Tarihsel Kökenleri Ve Ekonomik Nedenleri / Hikmet Uluğbay ......................................................................................... 170

İşgal Edilmiş Filistin Toprakları Ve Vaat Edilen Filistin Devletindeki

İsrail Tedbirleri / Saleh Rabi .......................................................... 216

Kafkasya Ve Ortadoğu'da Enerji Ve Su Savaşları / Faik Bulut ..... 232

İkinci Panel: Ekonomide Küresel Ve Bölgesel Gelişmeler; Enerji

Politikaları Ve Stratejileri ..................................................................... 264

Dr. Tuncay Babalı .......................................................................... 266

Prof. Dr.Ferruh Demirmen ............................................................. 283

Dr. Gaye Yılmaz ............................................................................ 302

Mustafa Sönmez ............................................................................. 318

Özel Oturum: Dünya Enerji Görünümü

Dr. Fatih Birol ................................................................................ 347

İkinci Oturum Birinci Bölüm: Dünyada Ve Türkiye'de Enerji

Özelleştirmeleri ..................................................................................... 364

Elektrik Özelleştirme Politikaları Başarısız Mı Oldu? / Prof. Steve

Thomas ........................................................................................... 366

Özelleştirme Ve Enerji Yoksulluğu / Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu . 380

Dağıtım Özelleştirmeleri Ve Elektrik Piyasası / Olgun Sakarya .... 392

Türkiye Enerji Sektöründe Tekelleşme / Oğuz Türkyılmaz417

İkinci Oturum İkinci Bölüm: Dünyada Ve Türkiye'de Enerji

Özelleştirmeleri440

Gats Kapsamında Enerji Hizmet Müzakerelerinin Türkiye'ye Etkileri /

Dr. Şirin Gülcen Eren 452

Türkiye Enerji Sektöründe Yeni Yapılanma Önerileri / H. Caner Özdemir .......................................................................................... 473

Özelleştirme Ve Özerkleştirme, Türkiye'deki Petrol Sektörünün Konumu Ve Geleceği / Uğur Gönülalan ....................................... 505

Elektrik Piyasası Reformu: Politika Yapıcıları İçin Ekonomik Ve

Hukuki Analizler / Dr. Refik Tiryaki ............................................ 548
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen "Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye" konulu TMMOB 8. Enerji Sempozyumu, 17-19 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. TMMOB 8. Enerji Sempozyumu, 2008 yılı sonlarında patlak veren ve bütün dünya ile birlikte ülkemizi de sarsarak "neo-liberal politikaların" taşlarını yerinden oynatan, uluslararası büyük sermaye grupları ve siyasi temsilcilerinin "dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şeklinde değerlendirdikleri büyük ekonomik krizin etkilerinin sürdüğü bir ortamda düzenlendi. Son 30 yılda yapılan özelleştirmelerin onlarca katı büyüklüğünde kamulaştırma ve kamu kaynağı kullanımına yol açan bu krizin; dünya, bölge ve ülkemiz iktisadi ve toplumsal hayatındaki ve meslek alanımızdaki etkilerini Sempozyumumuzda irdelemek zorunlu hale gelmişti. Sempozyumun amacı, dünyadaki gelişmelerle birlikte enerji alanını küresel bir perspektiften değerlendirerek, Türkiye'yi de içeren uluslararası enerji politikalarını; bölgesel, ekonomik, jeopolitik, stratejik, kamusal ve hukuki açılardan masaya yatırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 1996'dan beri iki yılda bir düzenlenmekte olan TMMOB Enerji Sempozyumu bu yıl uluslararası bir nitelikte düzenlenmiştir. Enerji alanında var olan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı, yaşanmakta olan gelişmelerin olası sonuçlarının değerlendirileceği ve ülkemiz enerji politikalarının; kamusal planlama, verimlilik, çevre, bilim-teknoloji vb. tüm bileşenleriyle irdeleneceği bir platform olmak, bugüne dek TMMOB Enerji Sempozyumlarının temel hedefi olmuştur.

Bu Sempozyumda; Küresel-Bölgesel Enerji Politika ve Stratejileri, Dünya Enerji Görünümü, Dünyada ve Türkiye'de Enerji Özelleştirmeleri, Ekonomide Küresel-Bölgesel Gelişmeler ve Enerji Politikalarına Etkileri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği, Jeopolitik Açıdan Fosil Kaynaklar ve Nükleer Enerji ana başlıklar olarak saptanmıştır. Bu başlıklar çerçevesinde 3 gün boyunca, yurt içi ve yurt dışından konusunda uzman kişi, akademisyen ve ilgili kurum temsilcileri tarafından bildiriler sunulmuş, düzenlenen panellerle konu başlıkları derinlemesine irdelenmiştir. Bu kitabın Sempozyumda irdelenen tüm bu konuları ve yapılan tartışmaları yansıtabilmesi ve kalıcı hale getirmesi umut edilmektedir.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

DUYGU ODAKLI TERAPİ - Danışanlara Duygu Koçluğu Yapmak - EMOTION-FOCUSED THERAPY - Coaching Clients to Word Throug Their Feelings

Leslie S. GREENBERG, Apa

34,00 TL

Atlas Kitap (e-Satış)
Nobel Kitap (e-Satış)
Ebabil Yayınları
Aktif Düşünce Yayınları
Hakemli Bilimsel Dergiler