Arı Yetiştiriciliği for Dummies- Beekeeping for Dummies

Howland Blackiston

36,00 TL

(5) kayıt bulundu.


BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİDE VAKA FORMÜLASYONU - Zorlayıcı ve Karmaşık Vakaların Tedavisi - CASE FORMULATION IN COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY - The treatment of challenging andcomplex cases
Nicholas TARRIER, TaylorandFrancis
ISBN: 978-605-320-031-4
Liste Fiyatı: 39,00 ₺
Ürün stoklarda bulunmamaktadır.

İNSAN FİZYOLOJİSİ - Human Physiology
Daniel McLAUGHLIN, Jonathan STAMFORD, David WHİTE, Toylor, Francis
ISBN: 978-605-133-785-2
Liste Fiyatı: 44,00 ₺
nobelkitap.com'da % 19 indirimli, 35,64 ₺

MİMARLIK: Biçim, Mekân & Düzen - ARCHITECTURE: Form, Space, & Order
Francis D.K. Ching
ISBN: 978-605-7846-68-6
Liste Fiyatı: 48,00 ₺
nobelkitap.com'da % 30 indirimli, 33,60 ₺

Nümerik Analiz - Schaum's
Francis Scheid
ISBN: 975-591-078-6
Liste Fiyatı: 45,00 ₺
nobelkitap.com'da % 19 indirimli, 36,45 ₺

YAŞLANMANIN FİZİKSEL BOYUTLARI - Physical Dimensions Of Aging
Waneen W. Spirduso, Karen L. Francis, Priscilla G. MacRae
ISBN: 978-605-320-575-3
Liste Fiyatı: 45,00 ₺
nobelkitap.com'da % 19 indirimli, 36,45 ₺

1

Taşköprülüzâde’de Bilgi, Bilim ve Varlık

A. Faruk Güney, A. Kâmil Cihan, Berra Kepekçi, Eşref Altaş, Harun Kuşlu, İbrahim Halil Üçer, İhsan Fazlıoğlu, İlhan Kutluer, Kübra Şenel, M. Ali Koca, M. Zahit Tiryaki, Mehmet Özturan, Ömer Türker, Salih Günaydın, Sami Arslan

40,00 TL

Atlas Kitap (e-Satış)
Nobel Kitap (e-Satış)
Ebabil Yayınları
Aktif Düşünce Yayınları
Hakemli Bilimsel Dergiler